Psykosyntese

Samtaleterapi 

Par- og relasjonsterapi

Mindfulness

Ønsker du å eie din egen frihet?

Ønsker du å utvikle din evne til å ta valg som er gode for deg?

Ønsker du å endre på fastlåste mønster som ikke tjener deg lenger?

Kanskje terapi kan hjelpe deg videre i livet?